มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      


  แนะนำหลักสูตรใหม่ แกะกล่อง ม.อุบลฯ สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีวัสดุ CWIE 3+1 1
แนะนำหลักสูตรใหม่แกะกล่อง ป.ตรี คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีวัสดุ CWIE 3+1 พร้อมสัมภาษณ์ ผศ.ดร.อ้อฤทัย ใจบุญ
ประธานหลักสูตร และ ศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
    โพสเมื่อ : 20 มีนาคม 2566