นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      


" สิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย"
UBU Library:สำนักวิทยบริการ

ห้องสมุดมหาวิทยาลัย แหล่งทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้

ดูรายละเอียด

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

บริการระบบอินเทอร์เน็ต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศต่างๆเพื่อรองรับการเรียนการสอน

ดูรายละเอียด

UBU Trams : รถไฟฟ้า

บริการขนส่งเพื่อเดินทางภายในมหาวิทยาลัย

ดูรายละเอียด

Dormitory : หอพักนักศึกษา

ที่พักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

ดูรายละเอียด

สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัย

ศูนย์กีฬาและสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัย

ดูรายละเอียด

Food Center : ศูนย์อาหาร

ศูนย์อาหารบริการนักศึกษา บุคลากร และประชาชน ในบริเวณโซนการศึกษาและที่พักอาศัย

ดูรายละเอียด