มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      


  นักวิจัยดีเด่น ม.อุบลฯ ผศ.ดร.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ 1
ที่นี่ ม.อุบลฯ ร่วมยินดี ผศ.ดร.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากที่สุดด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 15
    โพสเมื่อ : 1 กันยายน 2564