มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      


  รถไฟฟ้า UBU SMART TRAMS นำชม ผลงานคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ 1
ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร นั่งรถไฟฟ้า UBU SMART TRAMS ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลงาน คณะเกษตรศาสตร์ ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลอง
    โพสเมื่อ : 9 พฤศจิกายน 2564