มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      


  "ลูกน้ำ" กัลยาณี เหมือนมาต ศิษย์เก่าเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ทำแปลงเกษตรอินทรีย์ รายได้ดีกว่าแสน 1
ที่นี่ ม.อุบลฯ สัมภาษณ์ "ลูกน้ำ" กัลยาณี เหมือนมาต ศิษย์เก่า คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ หลังเรียนจบเลือกที่จะนำความรู้ที่ตนได้เรียนมา ประยุกต์และต่อยอด ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร ทำแปลงเกษตรอินทรีย์ 100% และสร้างเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ ที่บ้านหนองมัง ต.โนนกลาง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี มีพืชผักหลายชนิด ทำการเกษตรแบบผสมผสาน ครบวงจร สร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว เฉลี่ยแล้วกว่าเดือนละ 100,000 บาท
    โพสเมื่อ : 27 ตุลาคม 2564