มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      


  นศ.บริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ เรียนดี กิจกรรมเด่น สร้างชื่อ คว้า 3 รางวัล แข่งขันทักษะด้านการบัญชี 1
ที่นี่ ม.อุบลฯ สัมภาษณ์ 3 นศ.สาขาบัญชี ปี4 คณะบริหารศาสตร์ ที่สร้างชื่อเสียง คว้า 3 รางวัล การแข่งขันทักษะด้านการบัญชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ยังเป็นผู้มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น เป็นแบบอย่างที่ดีในการศึกษา
    โพสเมื่อ : 27 กันยายน 2564