มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มอบ. รับน้องสร้างสรรค์ พาน้องใหม่ทัวร์ บ้านเลขที่ 85


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 7 มิถุนายน 2567 , 15:28:40     (อ่าน 179 ครั้ง)          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยองค์การนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา และสำนักงานพัฒนานักศึกษา จัดรับน้องสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการพี่พาน้องทัวร์ สู่รั้วบ้านเลขที่ 85 ม.อุบลฯ แนะนำสถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่และน้องในรั้วมหาวิทยาลัย เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา บุญจูง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประธานในพิธีเปิด และ นางสาวอภิฤดี  ปราบพล ประธานฝ่ายวิชาการ องค์การนักศึกษา กล่าวรายงาน ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกว่า 2000 คน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา บุญจูงรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์ กล่าวว่า นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพและด้านกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงานพัฒนานักศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะนักศึกษาให้มีคุณอัตลักษณ์ สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม จัดบริการสวัสดิการ และสวัสดิภาพแก่นักศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :