มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
สวทช. เปิดรับข้อเสนอโครงการกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


โพสต์โดย : อัจฉรา ทังนะที     วันที่ 2 มกราคม 2563 , 13:23:51     (อ่าน 2,002 ครั้ง)  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เปิดรับข้อเสนอโครงการกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่

สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

โดยมีกลุ่มงานวิจัยที่มุ่งเป้า ดังนี้ 
1. Bio-economy 
  • อุตสาหกรรมใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อม
  • อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ
  • การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
2. Circular economy 
  • ผลิตภัณฑ์หมุนเวียน
  • ลด waste ลดของเสีย
3. Green economy 
  • ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • ลดการใช้พลาสติก
  • อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน

 

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 มกราคม 2563

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> Click
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :