มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มอบ. ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563


โพสต์โดย : ปัญจีรา ศุภดล     วันที่ 11 ธันวาคม 2562 , 13:42:42     (อ่าน 2,217 ครั้ง)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ยายเวลาการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

กำหนดส่งข้อเสนอการวิจัยภายในวันที่ 20 มกราคม 2563

ประกาศทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 และแบบฟอร์ม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1


SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :